Πολυκάναλα Συστήματα Ακουστικής Εκπομπής

Acoustic Emission Systems and NDT Products by PHYSICAL ACOUSTICS

Από την Physical Acoustics, του ομίλου Mistras Group Inc, διατίθεται πλήρης σειρά πολυκάναλων συστημάτων, τα οποία δύναται να διαθέτουν από δύο έως εκατοντάδες κανάλια Ακουστικής Εκπομπής. Σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων είναι η εύκολη αναβάθμισή τους τόσο ως προς τον αριθμό καναλιών, όσο και ως προς την προσθήκη επιπλέον λειτουργιών, καθώς επίσης και η δυνατότητα συγχρονισμού συστημάτων μεταξύ τους.

Τα πολυκάναλα συστήματά μας επιτρέπουν ταυτόχρονη παρακολούθηση και καταγραφή συχνοτήτων Ακουστικής Εκπομπής, επιπροσθέτως η λειτουργία τους στηρίζεται σε εξειδικευμένες κάρτες Ακουστικής Εκπομπής, σχεδιασμένες να δέχονται πολλαπλούς αισθητήρες ΑΕ, καλύπτοντας μεγάλο εύρος εφαρμογών.

ΚάρτεςΗ/Υ-Σασί Υποδοχής ΚαρτώνΛογισμικό

Rendered in 0.0519 sec