Φορητοί Αναλυτές XRD - OLYMPUS TERRA

Olmympus Φορητά Συστήματα TERRA XRD

Η OLYMPUS σε συνεργασία με την NASA ανέπτυξε το μοναδικό φορητό XRD αναλυτή. Το μοντέλο Terra αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα XRD υψηλών επιδόσεων , το οποίο μπορεί να λειτουργεί σε οποιοδήποτε πεδίο χάρη στις μπαταρίες και το μικρό του βάρος.

Προσφέρει πλήρη ID ταυτοποίηση και πληροφορίες για την δομή κρυσταλλικών υλικών, καθώς και ποσοτική ανάλυση XRF για τα στοιχεία από Ca έως U. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται ελάχιστη προετοιμασία του δείγματος και ελάχιστο χρόνο ανάλυσης, κάνοντας το ιδανικό για επαναλαμβανόμενους ελέγχους σε διαφορετικά πεδία.

TERRA PDF

Initially conceived to perform chemical and mineralogical testing for NASA’s Mars Science Laboratory (MSL) mission, Olympus’ TERRA is a rugged, fully portable field instrument which harnesses advanced dual XRD/XRF technology and renders it for earthbound applications. Combining both Olympus and NASA innovation, TERRA brings to life a new way of performing X-ray diffraction and X-ray fluorescence measurements.

Using a specifically developed direct excitation charge coupled device (CCD) “camera”, TERRA is able to collect X-ray photon data for both X-ray diffraction and X-ray fluorescence simultaneously. This is the result of the integrated camera’s ability to detect both photon position and photon energy at the same time. With energy resolution of ~200 eV (5.9 keV), TERRA makes XRF analysis as simple as viewing the software spectrum display.

Specifications
XRD resolution0.25° 2θ FWHM
XRD range5-55° 2θ
Detector type1024 × 256 pixels - 2D Peltier-cooled CCD
XRF energy resolution250 eV at 5.9 keV
XRF energy range3 to 25 keV
Sample grain size 
Sample quantity~15 mg
X-ray target materialCu or Co (Cu standard)
X-ray tube voltage30 kV
X-ray tube power10 W
Data Storage40 GB - Ruggedized internal hard drive
Wireless Connectivity802.11b/g for remote control from web browser
Operating Temperature-10 °C to 35 °C
Weight14.5 kg with four batteries
Size48.5 cm × 39.2 cm × 19.2 cm (19.1 in. × 15.4 in. × 7.6 in.)
EnclosureIP67, MIL C-4150J rugged case
Field autonomy~4 hours (hot swap batteries)

 

 

Mining & Ores

 • Bring the Terra portable XRD system into the mine for real time mineralogy analysis.Iron Ore - Quickly analyze iron rich ore with Xpowder's Reference Intenstiy Ratios to automatically generate quantitative compositions of the samples even when certain phases are completely absent - quartz, hematite, goethite, magnetite & more
 • Calcite in Coal - Quantify calcite (CaCO3), a mineral identified as reducing the efficiency of the raw material fuel in a coal-fired plant, to improve efficiency and reduce carbon emissions
 • Potash - Analyze potash for phase identification and semiquantitative analysis of identified minerals such as sylvite, halite, langbenite and leonite. For further refinement, Sietronics Siroquant is available
 • Limestone & Cement - Easily perform quantitative analysis of common minerals associated with limestone - alpha-quartz, asbestos minerals, calcite, dolomite and more. In cases where the quarry contains various levels of dolomite, the TERRA quickly determines this mineral in the range of 0.50 to 9.0% with an error of only 0.02%.

 

Mudlogging made easy using the Terra portable XRD system.Petrochemical

 • Mudlogging - Perform mineral ID and quantification on shale cuttings in the field for rapid feedback at drilling sites - simplify "chasing the vein" of a given mineral strata
 • Pipelines - TERRA Smart Sense allows optimum peak-to-background performance to identify and quantify corrosion materials on pipelines; simultaneous XRF measurements give rapid identification of elemental constituents
 • Easily reanalyze mine tailings to determine mill performance or evaluate historical projects

 

Fast HAZMAT IDsecurity analysis using the Terra portable XRD system

 • Rapidly ID dangerous hazardous materials on-site for local & global security
 • Identify explosives, fusing materials & accelerants on location
 • ID & quantify suspected hazardous materials: azide's PETN, black powder's KClO3, KClO4 & KNO3, flash powder's KClO3 & cascandite

 

  

detect counterfeit pharamceuticals using the Terra portable XRD system.Pharmaceuticals

 • Rapid ID of counterfeit pharmaceuticals
 • Fast, non-destructive fingerprinting of drug formulations & precursors
 • Test for presence and quantity of active and inactive, foreign or substitute ingredients
 • Fast XRD screening ensures patient safety and safeguards legitimate pharmaceutical manufacturers' branding
Rendered in 0.0438 sec