Επιτραπέζιοι Αναλυτές XRD - OLYMPUS BTX

BTX Compact Benchtop X-ray Diffraction System

O αναλυτής OLYMPUS BTX ΙΙ παρέχει συνδυασμό τόσο XRD όσο και XRF ανάλυσης. Εχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ευκολία στην χρήση του ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται τόσο για ερευνητικούς όσο και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Παρά το μικρό του όγκο, διαθέτει προηγμένα χαρακτηριστικά και μπορεί να καλύψει πλήθος εφαρμογών με σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό το μικρό του κόστος.

ΒΤΧ ΙΙPDF
BTX Compact Benchtop X-ray Diffraction System
 

Key Features/Benefits

 • Self-contained instrument
 • Very simple sample preparation
  • loose powders (~20mg of sample)
  • sieve sample to <150µm
 • Easy to use, single button operation
 • True 2D powder XRD instrument
  • provides image of XRD pattern
  • See particle influences or preferred orientation
 • Energy discrimination X-ray detector
  • Eliminate Fluorescence, scatter and other background
  • XRF spectral data for pattern confirmation
 
XRD resolution0.25o 2Ø FWHM
XRD range5 - 55o 2Ø

Woman using the In-Xitu BTX-II XRD system

Detector type1024 x 256 pixels; 2D Peltier-cooled CCD
XRF energy resolution200eV at 5.9 keV
XRF energy range3 to 25 keV
Sample grain size<150µm crushed minerals (100 mesh screen, 150µm)
Sample quantity~ 15 mg
X-ray target materialCo or Cu (Co standard)
X-ray tube voltage30 kV
X-ray tube power10W
Data storage40 Gb - Ruggedized internal hard drive
Wireless connectivity802.11 b/g for remote control from web browser
Operating temperature-10oC to 35oC
Weight12.5 kg
Size11.75 x 6.9 x 19.5 in (30 x 17 x 47 cm)
Power requirementsSimple AC power (no cooling systems)

Pharmaceuticals

 • Rapidly ID counterfeit pharmaceuticals
 • Fast, non-destructive fingerprinting of drug formulations & precursors
 • Test for presence and quantity of active and inactive, foreign or substitute ingredients
 • Fast XRD screening ensures patient safety and safeguards legitimate pharmaceutical manufacturers' branding

Woman using the In-Xitu BTX II XRD systemAgriculture

 • Quickly & easily check feed & fertilizer formulations and metal content
 • Ensure labeled ingredients match actual content
 • Quantify amending (active) ingredients, inert ingredients and forms (compounds)
 • Confirm gypsum & lime content
 • Minimize financial penalties by assuring manufacturer & regulatory tests are within investigational allowance

In-Xitu BTX II benchtop XRD identifying hazardous materialsHAZMAT ID

 • Rapidly ID dangerous hazardous materials for local & global security
 • Identify explosives, fusing materials & accelerants
 • ID & quantify suspected hazardous materials: azide's PETN, black powder's KClO3, KClO4 & KNO3, flash powder's KClO3 & cascandite

Mining & Ores

In-Xitu XRD powder sample spinner

 • Iron Ore - Quickly analyze iron rich ore with Xpowder's Reference Intenstiy Ratios to automatically generate quantitative compositions of the samples even when certain phases are completely absent - quartz, hematite, goethite, magnetite & more
 • Calcite in Coal - Quantify calcite (CaCO3), a mineral identified as reducing the efficiency of the raw material fuel in a coal-fired plant, to improve efficiency and reduce carbon emissions
 • Potash - Analyze potash for phase identification and semiquantitative analysis of identified minerals such as sylvite, halite, langbenite and leonite. For further refinement, Sietronics Siroquant is available
 • Limestone & Cement - Easily perform quantitative analysis of common minerals associated with limestone - alpha-quartz, asbestos minerals, calcite, dolomite and more. In cases where the quarry contains various levels of dolomite, the BTX II quickly determines this mineral in the range of 0.50 to 9.0% with an error of only 0.02%.

In-Xitu BTX II XRD powder sample spinnerPetrochemical

 • Mudlogging - Perform mineral ID and quantification on shale cuttings for rapid feedback at drilling sites - simplify "chasing the vein" of a given mineral strata
 • Pipelines - BTX II Smart Sense allows optimum peak-to-background performance to identify and quantify corrosion materials on pipelines; simultaneous XRF measurements give rapid identification of elemental constituents
Rendered in 0.0416 sec