Φορητοί Ανιχνευτές Ατελειών με Χρήση Δινορρευμάτων Olympus Logo

Προηγμένοι ανιχνευτές (EC) με χρήση δινορρευμάτων εξετάζουν μεταλλικά μέρη,σημειώνοντας σημαντικά αξιόπιστα αποτελέσματα στην ανίχνευση ελαττωμάτων,τόσο στην επιφάνεια τους όσο και γύρω από εκείνη. Μια πλήρης γκάμα φορητών ανιχνευτών είναι διαθέσιμη για χρήση στο ευρύτερο φάσμα των εφαρμογών.Οι ανιχνευτές δινορρευμάτων παράγουν μαγνητικά πεδία,τα οποία επάγουν το ρεύμα που ρέει σε ένα δοκίμιο,επιρεάζοντας το μαγνητικό πεδίο και τη φάση τάσης του πηνίου. Ορισμένες εφαρμογές περιλαμβάνουν, ανίχνευση των επιφανειακών ατελειών ή κοντά στην επιφάνεια,διαλογή αλουμινίου καθώς και επιθεώρηση των οπών σε κοχλία.

OLYMPUS NORTEC 600

The new NORTEC 600 incorporates the latest advancements in high-performance eddy current flaw detection into a compact, durable unit. With its vibrant 5.7 inch VGA color display and true full-screen mode, the NORTEC 600 produces user-selectable, highly contrast eddy current signals.

OLYMPUS MultiScan MS 5800 for Tube Inspection

Multi-technology system that offers eddy current, magnetic flux leakage, remote field, near field, and IRIS ultrasound technologies.

OLUMPUS OmniScan MX ECA/ECT

Performs eddy current array testing inspections. The test configuration supports 32 sensor coils (up to 64 with an external multiplexer) working in bridge or transmit-receive mode. The operating frequency ranges from 20 Hz to 6 MHz with the option of using multiple frequencies in the same acquisition.

Περισσότερα

OLYMPUS Probes for Tube Inspection

Probes for tube inspection are lightweight but solidly constructed eddy current, remote field, magnetic flux leakage, and IRIS ultrasound. These probes are used for ferromagnetic or non-ferromagnetic tube inspection applications.

OLYMPUS Rotating Bolthole Scanners

Bolthole Scanners

The high performance eddy current Bolt Hole scanners are available for use with Nortec Eddy Current flaw detectors. Features include speed ranges from 600 to 3000 rpm, frequency ranges from 100 Hz to 6 MHz, multiple connector types, and multiple probe types, our scanners offer a full range of application solutions.

Rendered in 0.0403 sec