Διεισδυτικά Υγρά - MAGNAFLUX

Αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μέθοδο εντοπισμού επιφανειακών ασυνεχειών τόσο σε σιδηρομαγνητικά όσο και σε μη σιδηρομαγνητικά υλικά. Μπορεί να καλύψει απεριόριστο πλήθος εφαρμογών, αφού δεν απαιτείται η χρήση εξοπλισμού για την εφαρμογή της και δεν περιορίζεται από το σχήμα και τον όγκο του αντικειμένου προς έλεγχο. Ο χρήστης μπορεί εύκολα και με ακρίβεια να εντοπίσει και να αξιολογήσει τα ευρήματα, προχωρώντας γρήγορα σε περαιτέρω ενέργειες αν απαιτηθεί.

Η MAGNAFLUX, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη της μεθόδου, προσφέρει πλήρη γκάμα αναλωσίμων σε μορφή σπρέι, υγρών και σκόνης για την εφαρμογή της. Επίσης διατίθενται εξοπλισμός και ολοκληρωμένα συστήματα τα οποία παρέχουν γρήγορους και αξιόπιστους ελέγχους.

Ορατά Διεισδυτικά Υγρά - Spotcheck

 

ΕίδοςΣυσκευασίαΣυμμορφώνεται βάσηPDF
SKL-SP2

Packaging icon: 400 ml aerosol can Packaging icon: 5 litre metal can

 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • EN ISO 3452-1
 • EN ISO 3452-2 (Sensitivity Level 2)
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
  
SKL-WP2Packaging icon: 400 ml aerosol can Packaging icon: 5 litre metal can Packaging icon: 25 litre metal barrel
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • EN ISO 3452-1
 • EN ISO 3452-2 (Sensitivity Level 2)
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
SKC-SPackaging icon: 400 ml aerosol can Packaging icon: 5 litre metal can Packaging icon: 25 litre metal barrel
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • EN ISO 3452-1
 • EN ISO 3452-2
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 
SKD-S2Packaging icon: 400 ml aerosol can Packaging icon: 5 litre metal can
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • EN ISO 3452-1
 • EN ISO 3452-2
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • SAFRAN Pr 5000/In 5000
 
SKL-LT Packaging icon: 5 litre metal can 
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165
 

 

 

Φθορίζοντα Διεισδυτικά Υγρά - Zyglo

 

ΕίδοςΣυσκευασίαΣυμμορφώνεται βάσηPDF
ZL-27APackaging icon: 400 ml aerosol can Packaging icon: 25 litre metal barrel Packaging icon: 200 litre barrel
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • EN ISO 3452-2
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • Pratt & Whitney PMC 4353-2
 • Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232)
 • SAFRAN Pr 5000/In 5000

ZL-2CPackaging icon: 25 litre metal barrel Packaging icon: 200 litre barrel
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • Pratt & Whitney PMC 4352-2
 • Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232)
 • SAFRAN Pr 5000/In 5000
ZL-37Packaging icon: 25 litre metal barrel Packaging icon: 200 litre barrel
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • Pratt & Whitney PMC 4354-2
 • Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232)
 • SAFRAN Pr 5000/In 5000
ZL-60CPackaging icon: 400 ml aerosol can Packaging icon: 25 litre metal barrel Packaging icon: 200 litre barrel 
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • EN ISO 3452-2
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • Pratt & Whitney PMC 4351-8
 • Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232)
 • SAFRAN Pr 5000/In 5000
 
  
 
 
ZL-19Packaging icon: 25 litre metal barrel Packaging icon: 200 litre barrel 
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • EN ISO 3452-2
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • Pratt & Whitney PMC 4350-2
ZL-60DPackaging icon: 25 litre metal barrel Packaging icon: 200 litre barrel 
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • Pratt & Whitney PMC 4351-2
 • Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232)
 • SAFRAN Pr 5000/In 5000
ZL-67BPackaging icon: 25 litre metal barrel Packaging icon: 200 litre barrel
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • EN ISO 3452-2
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • Pratt & Whitney PMC 4360-10
 • Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232)
ZL-56Packaging icon: 25 litre metal barrel Packaging icon: 200 litre barrel
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232)
ZP-4B Packaging icon: 1kg/5.7 litre plastic tub Packaging icon: 5Kg round plastic tub 
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • EN ISO 3452-2
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • Pratt & Whitney PMC 4356-4
 • Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232)
 • SAFRAN Pr 5000/In 5000
 
 
  
 ZP-9F Packaging icon: 400 ml aerosol can 
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 • Pratt & Whitney PMC 4357-2
 • Propan-2-ol content = 10.8%
 • Rolls Royce RRP 58003 (CSS 232)
 • SAFRAN Pr 5000/In 5000
 ZP-5B Packaging icon: 5Kg/11 litre plastic tub 
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F
 ZP-14A Packaging icon: 5Kg/5.7 litre plastic tub 
 • AMS2644F
 • ASME B & PV Code, Sec V
 • ASTM E165/E165M
 • ASTM E1417/E1417M
 • MIL-STD-2132D
 • MIL-STD-271F

 

 

Ολοκληρωμένα Συστήματα Ελέγχου 

 

Είδος PDF

ZA-28 

ZA-37 

 ZA-28 penetrant processing inspection equipment 
 • Modular design
 • Thermostatically-controlled recirculating hot-air dryer
 • Dry developer storm cabinet
 • Stand alone inspection booth
 • Durable welded steel frame
 • Adaptable to multiple applications
 • All units conform to the appropriate European Union Directives
 
 

ZA-915

 ZA-915 modular penetrant inspection line 
 • Flexible modular construction
 • Manual or automatic applications
 

Σύστημα Πλύσης και Επεξεργασίας Νερού

 

 

Είδος PDF

S200

 S200 carbon filtration unit The S200 is a self-contained, easy-to-use unit mounted on a sturdy stainless steel frame, fitted with wheels for extra mobility. It is designed to process up to 100 litres of penetrant rinsewater per day. 
 

S500

S500C

 S500 carbon filtration unit The S500 unit comprises a pressure vessel fitted with inlet and outlet control valves. It can also be used with a coalescing filter (S500C) to remove post-emulsifiable penetrant from pre-rinse water. Both versions can process up to 500 litres of rinsewater per hour. 

 

 

 

 

Εξοπλισμός Ελέγχου της Διαδικασίας

 

Είδος  PDF

Filter paper

  

Refractometer

 Refractometer

Test blocks

Aluminium Aluminium test block
Stainless SteelStainless steel test block

Test panels

Ni-CrNi-Cr test panels

Hand sprayers

Water Only GunWater Only Gun
Air/Water GunAir-Water Gun

Polyspray 

Polyspray
Rendered in 0.0540 sec