Φορητοί αναλυτές XRF - OLYMPUS X-5000

Olympus Portable XRF X-5000

Ο φορητός αναλυτής OLYMPUS X-5000 ενσωματώνει τις επιδόσεις ενός υψηλών επιδόσεων ΕDXRF σε μια φορητή συσκευή.

Μπορεί να λειτουργεί με μπαταρία εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη λειτουργία σε οποιοδήποτε πεδίο. Είναι ιδανικό για ανάλυση δειγμάτων υγρών, στερεών και σκόνες.

 Χ-5000  

 

 

Performance and Power

The X-5000 offers a high level of performance and power not typically found in field-portable systems.

 • 50 kV/10 W X-ray tube delivers extraordinary in-the-field limits of detection (LOD's) from Mg through to U.
 • Multiple anode configurations available including: 
  • Tantalum (Ta) anode configuration is utilized for excellent sensitivity when measuring over 25 heavy metals (such as Cd, Ba, Ag, Au, Pb, Sn, Sb), in addition to many rare earth elements (including La, Ce, Pr, Nd, Sm)
  • Rhodium (Rh) anode configuration is available for optimized analysis of light elements - such as Mg, and Al, in addition to mid-range transition metals.
  • Silver (Ag) anode configuration is available for enhanced for detection limits of light elements in petroleum applications.
 • Innovative large-area silicon drift detector (SDD) provides high precision measurement of wide array of elements.
 • Six-position primary beam filters allow for optimal performance across the periodic table.
 • Outstanding performance for light elements without vacuum or helium purge.

An on-board PC offers full operation of the X-5000 in any environment.

 • Large display with virtual keyboard.
 • Industrial grade color touch screen.
 • User-friendly interface allows for:
  • Spectral overlay
  • Easy peak identification
 • Multiple algorithm options are available, including fundamental parameters, Compton normalization, empirical calibration models, and spectral matching.

Specifications

Excitation source10 W X-ray tube. 50 kV, 200 µA X-ray tube
Application optimized X-ray tube anodeRhodium anode for light element focused applications
Tantalum anode for heavy transition metal-focused applications
Silver anode for petroleum and oil-focused applications
Resolution 
Sealed, field-hardened color touchscreen 20.9 cm x 15.9 cm (8.25 in. x 6.13 in.)
Multiple analysis modes including:Fundamental parameters
Compton Normalization
Empirical calibration models
Spectral matching
AC power adaptor110-220 VAC, 50-60 Hz, 70 W max
Optional 3-hour Li-ion battery packNecessary for true field portable use
Operating environment temperature10 °C to 50 °C
Humidity10% to 90% relative humidity, noncondensing
Total Weight11.5 kg (25 lb)
Instrument dimensions38 cm x 33 cm x 28 cm (15 in. x 13 in. x 11 in.)
Sample Chamber Dimensions29 cm x 15 cm x 11 cm (11 in. x 6 in. x 5 in.)
High-resolution Silicon Drift Detector
Powerful Pentium processor, embedded XP
Safety interlocks create a closed-beam system
Six-position primary beam filters for optimal performance across the periodic table
A rugged, injection-molded, sealed carrying case and sealed test platform
Large sample platform with an interlocked testing cover
Heavy-duty carrying case with wheels and a telescoping handle

X-5000 Application Range

Elemental Analysis in Petrochemical Fluids and Hydrocarbons

The X-5000 analyzer provides accurate determination of trace to percent levels of elements in fuels, oils, and lubricants. This powerful, field-portable analytical instrument is used in a wide variety of industries to identify elements and determine the actual elemental concentrations present in a variety of matrices (solid, powdered, and liquid samples). Simply collect and analyze - no sample preparation is required. Key applications include:

 • ASTM D4294 (sulfur analysis).
 • ASTM D6481 (unused lubricating oils):
  • Ca, P, Zn, S;
  • Monitoring of Mo, Ba, Mn.
 • Monitoring of wear metals:
  • Fe, V, Pb, Cr, Cu, Sb, Sn, Mo, Ti, Ni, Cd.
 • Heavy fuel oil analysis aboard vessels
  • Sulfur content in SOx Emission Control Areas (SECAs).
  • Diagnosis of abnormal wear through analysis of wear debris and particulates.
 • Mercury and arsenic contamination in tank-bottom sludge.

 

Environmental Analysis

The X-5000 is ideal for field-portable XRF analysis of soil and sediment analytes, in bagged or fully prepared samples, to help comply with EPA Method 6200. In addition to commonly regulated analytes, some desired light elements, such as Mg, S, and P, can also be detected.

The X-5000 delivers superior LOD, rapid analysis time, and analytical confidence during screening or qualitative, semi-quantitative, or quantitative analysis, enabling you to simultaneously analyze up to 25 elements within seconds. The eight RCRA and priority pollutant metals are easily and quickly measured on-site in soil, solids, wet sediment, sludge, and liquids using the X-5000. Its compact design and battery-power operation make the X-5000 the analytical choice for field use.Ensure compliance with global environmental methods:

 • US EPA 6200 and ISO/DIS 13196.
 • US EPA TCLP HAZMAT classification.
 • US EPA, HUD, NIOSH, and OSHA.
 • Priority pollutant metals and eight RCRA metals.

 

Mining and Geochemistry

The X-5000 is ideal for exploration and mining samples including soils, sediments, rock chips, bagged drill cuttings, cut core, and liquid analysis of highly acidic samples. The X-5000 delivers excellent precision and accuracy for critical measurements, as well as low LODs required for specialized applications such as:

 • Precious metals.
 • Rare earth elements.
 • Gold and gold pathfinders.
 • Cassiterite, cadmium, antimony.

 Field analysis of light elements - such as, Mg, Al, Si, P, S and Cl - is achieved without vacuum or helium purge. With its portable design and minimal requirements for sample prep, the X-5000 meets the standards of the mining and geochemical industries.

 

Alloy Analysis

The X-5000 captures the power, speed, and precision of a dedicated industrial alloy analyzer in a compact and portable unit. The integrated workstation design and interlocked closed-beam system is ideal for incoming inspection, scrap processing, foundries, or on the production line.Specific applications include:

 • Analysis of small samples and turnings.
 • Analysis of ID alloys from ultrasmall shavings and particles down to 50 µm or less. Ideal for tracing metal particles for failure analysis.
 • Detection of residual, tramp, or poison metals such as Cd, Sn, Ag, Cu, and other elements <0.01%.
 • Screening of alloys to measure for low concentrations of P and S in carbon steels, stainless steals, and other alloys for quality control.

 

Consumer Products

The X-5000 performs quick, easy, nondestructive screening for Pb, Hg, Cd, Br, and other toxic metals used as additives in consumer products. This is particularly important for products that are intended for children. This type of analysis is also performed at border crossing points to ensure the compliance of imported products. Applicable consumer products include:

 • Toys and sporting goods.
 • Furniture and fabric
 • Costume jewelry and apparel.
 • Foods and beverages.
 • Vitamins and supplements
 • Cosmetics and personal care products.

 

RoHS Directives

The X-5000 delivers fast and simple RoHS compliance results for Cd, Pb, Hf, total Cr, and Br. The patent-pending RoHS Engine Method automatically optimizes the X-ray source and filtering for optimal detection limits of alloy and polymer samples. Production-friendly, nondestructive analysis is sued to detect ppm levels of restricted substances. The is ideal for meeting requirements such as the RoHS Packaging Directive, ELV Requirements, as well as various customer specifications, which are often more stringent than RoHS limits.The analyzer' large sample chamber is also ideal for a variety of sample types including:

 • Cables.
 • Connectors.
 • PCBs.
 • Metal components.
 • Solders

 

Rendered in 0.0561 sec