Μαγνητικά Σωματίδια και Διεισδυτικά Υγρά - MAGNAFLUX

Η μέθοδος ελέγχου ασυνεχείων με την χρήση Διεισδυτικών Υγρών και Μαγνητικών Σωματιδίων, χρησιμοποιείται ευρέως στην βιομηχανία γιατί προσφέρεται για άμεση και γρήγορη αξιολόγηση, χωρίς απαραίτητα την χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Η MAGNAFLUX η πρώτη εταιρεία παγκοσμίως που εξέλιξε τις μεθόδους αυτές, προσφέρει σήμερα πλήρη σειρά από πιστοποιημένα αναλώσιμα και αξιόπιστο εξοπλισμό τόσο για την χρήση των Διεισδυτικών Υγρών όσο και των Μαγνητικών Σωματιδίων.

NEW MAGNAFLUX® FP-10

Water-washable Fluorescent Penetrant for NDT Inspection within the Food and Drink Industry

NSF

General Description

MAGNAFLUX® FP-10 is a highly sensitive biodegradable fluorescent penetrant which has been specifically formulated for use in the food and drink processing industry. Use it to detect cracks and surface-breaking flaws which may harbour bacteria, and for the detection of leaks.

Applications

Typical applications include the inspection of food and drink processing and storage tanks, spray driers, vats, evaporators, pasteurisers and heat exchangers.

Benefits

• NSF registered (Nonfood compounds) – Category code P1, registration number 149723

• Highly sensitive – exhibits outstanding penetrating characteristics

• Biodegradable

• Free from petroleum based products

• Easy to use

• Cost effective

Rendered in 0.0490 sec