Ανιχνευτές Ατελειών Phased Array

Olympus Logo

Τα όργανα με συγχρονισμένες συστοιχίες (PA - Phased Array) είναι ικανά να παράγουν ακριβείς και λεπτομερείς εικόνες τομών των εσωτερικών δομών ,σε υψηλές ταχύτητες επιθεώρησης. Η τεχνολογία συγχρονισμένων συστοιχιών χρησιμοποιεί πολλαπλά πιεζοηλεκτρικά στοιχεία διεγειρόμενα με συγκεκριμένες χρονικές καθυστερήσεις, όπου ελέγχονται ηλεκτρονικά, ώστε να δημιουργηθουν κατευθυνόμενα υπερηχητικά κυματικά μέτωπα, με δυνατότητα αλλαγής γωνιας σαρωσης καθώς και εστίασης, παρέχοντας πλήρη αποθήκευση δεδομένων και τάχιστης επιθεώρησης. Η συγκεκριμένη τεχνολογία παρέχει μετρήσεις υψηλής ακριβείας και αξιοπιστίας.

Εξοπλισμός Phased Array

OLYMPUS OmniScan MX2

The OmniScan MX2 now features a new phased array module (PA2) with a UT channel, and a new two-channel conventional ultrasound module (UT2) that can be used for TOFD (Time-of-Flight Diffraction), as well as new software programs that expand the capabilities of the successful OmniScan MX2 platform.

OLYMPUS OmniScan SX

The single group, lightweight OmniScan SX features an easy-to-read 8.4 inch (21.3 cm) touch screen and provides cost-effective solutions. The OmniScan SX comes in two models: the SX PA and SX UT. The SX PA is a 16:64PR unit, which, like the UT-only SX UT, is equipped with a conventional UT channel for P/E, P-C or TOFD inspections.

OLYMPUS EPOCH 1000 Series

The EPOCH 1000 is an advanced conventional ultrasonic flaw detector that can be upgraded with phased array imaging at an authorized Olympus service center. Key features include: EN12668-1 compliant, 37 digital receiver filter selections, and 6 kHz pulse repetition rate for high speed scanning.

NEW OLYMPUS FOCUS PX

The scalable FOCUS PX acquisition unit and Focus PC software incorporates the latest phased array technology for easy integration with automated and semiautomated inspection systems. The solution significantly improves SNR and inspection speeds. Available are the optional software development kits, FocusControl and FocusData.

Phased Array Software

NEW OLYMPUS NDT SetupBuilder

NDT SetupBuilder is a new PC-based software allowing to create inspection setup and visualize beam simulations. This software presents multiple features for easy, fast, and comprehensive inspection strategy elaboration that can directly be imported in the OmniScan MX2.

NEW OLYMPUS OmniPC Software

This new software is the most efficient and affordable option for OmniScan data analysis, and features the same analysis tools provided in the OmniScan onboard software, with the added flexibility of running on a personal computer.

OLYMPUS TomoView Software

TomoView is a powerful and flexible PC-based software used for design, data acquisition, visualization, and analysis of ultrasonic signals.

Rendered in 0.0408 sec