Βιομηχανικά Εύκαμπτα-Ενδοσκόπια (Fiberscopes) Olympus Logo

Τα Fiberscopes είναι ευέλικτα μέσα που χρησιμοποιούν μια συνεκτική δέσμη οπτικών ινών προκειμένου να μεταδώσουν την εικόνα από το σημείο ελέγχου πίσω στο μάτι του επιθεωρητή. Αποτελούν ιδανική επιλογή για on-line monitoring, ενώ μπορούν να συνδεθούν με φωτογραφική μηχανή ή κάμερα για αποθήκευση φωτογραφιών. Δίνουν την δυνατότητα στον χειριστή να στρέφει την άκρη του σωλήνα εισχώρησης σε οποιοδήποτε σημείο θέλει (360 μοίρες), διευκολύνοντας την διαδικασία ελέγχου.

Standard Range Fiberscopes

Standard Range Fiberscopes

Standard Range Fiberscopes

 

IF6C5X1/ IF8C5/ IF11C5 Features and Functions
Outer diameterφ6.0mmφ8.4mmφ11.3mm
Effective length800mmIF6C5X1-8 
1,000mm IF8C5-10IF11C5-10
1,300mmIF6C5X1-13 
1,500mm IF8C5-15 
2,000mmIF6C5X1-20IF8C5-20 
3,000mmIF6C5X1-30IF8C5-30IF11C5-30
Distal end length13.7mm21.9mm25.5mm
Field of viewConvertible using optical adapter
Direction of viewDirect/ Side viewing (Convertible using optical adapter)
Depth of field (Fixed focus)Convertible using optical adapter
Illumination systemLight guide system
Bending sectionAngulation rangeUp-Down 120°, Right-Left 100°
Light guide cable length2,000mm
Industrial Fiberscopes IF6C5X1/ IF8C5/ IF11C5 Optical Adapter Specifications
ScopeOptical adapterField of viewDirection of viewDepth of field
IF6C5X1ProvidedAT60D/FF-IF6C560°Direct viewing11 to ∞mm
OptionalAT30D-IF6C530°Direct viewing26 to 372mm
AT60D/NF-IF6C560°5 to 102mm
AT100D-IF6C5100°4 to ∞mm
AT30S-IF6C530°Side viewing21 to 138mm
AT60S-NF-IF6C560°4 to 85mm
AT60S/FF-IF6C560°9 to ∞mm
AT100S-IF6C5100°4 to ∞mm
IF8C5ProvidedAT60D/FF-IF8C560°Direct viewing20 to ∞mm
OptionalAT30D/NF-IF8C530°Direct viewing30 to 70mm
AT30D/FF-IF8C530°60 to 250mm
AT60D/NF-IF8C560°9 to 50mm
AT100D/NF-IF8C5100°3 to 200mm
AT100D/FF-IF8C5100°9 to ∞mm
AT30S-IF8C530°Side viewing45 to 90mm
AT60S/NF-IF8C560°8 to 40mm
AT60S/FF-IF8C560°20 to 240mm
AT100S/NF-IF8C5100°3 to 140mm
AT100S/FF-IF8C5100°9 to 200mm
IF11C5ProvidedAT60D/FF-IF11C560°Direct viewing27 to 390mm
OptionalAT30D/NF-IF11C530°Direct viewing38 to 70mm
AT30D/FF-IF11C530°65 to 120mm
AT60D/NF-IF11C560°11 to 45mm
AT100D/NF-IF11C5100°5 to 70mm
AT100D/FF-IF11C5100°16 to 300mm
AT30S-IF11C530°Side viewing55 to 100mm
AT60S/NF-IF11C560°11 to 40mm
AT60S/FF-IF11C560°28 to 440mm
AT100S/NF-IF11C5100°3 to 22mm
AT100S/FF-IF11C5100°12 to 250mm
IF6C5X1/ IF8C5/ IF11C5 Operating Environments
 IF6C5X1IF8C5IF11C5
Operating temperaturesInsertion tubeIn air-10 to 80°C (14 to 176°F)
In water10 to 30℃ (75 to 86°F)
Other parts than aboveIn air-10 to 50℃ (14 to 122°F)
Operating atmospheric pressureInsertion tubeIn air / water1013 to 1317hPa
Other parts than aboveIn air1013hPa
Liquid resistance 
(against machine oil, light oil and 5% saline)
 
WaterproofInsertion tube 
Drip-proofControl section 

Small Diameter Fiberscopes

Small Diameter Fiberscopes

 

IF6PD4/ IF2D5/ IF4D5/ IF4S5 Features and Functions
 IF6PD4IF2D5IF4D5IF4S5
Outer diameterφ0.64mmφ2.4mmφ4.1mmφ4.1mm
Effective length490mmIF6PD4-6  
600mm IF2D5-6 
700mm IF4D5-7IF4S5-7
990mmIF6PD4-11  
1,170mm IF2D5-12 
1,500mm IF4D5-15IF4S5-15
Distal end length-6.0mm8.5mm11.3mm
Field of view58°75°65°60°
Direction of viewDirect viewingSide viewing
Depth of field (Fixed focus)1 to 50mm2 to 50mm5 to 60mm4 to 40mm
Illumination systemLight guide system
Bending sectionAngulation range-Up-Down 120°
Light guide cable length2,000mm2,200mm2,000mm 
IF6PD4/ IF2D5/ IF4D5/ IF4S5 Operating environment
 IF6PD4IF2D5IF4D5IF4S5
Operating temperaturesInsertion tubeIn air10 to 40℃ (75 to 104°F)-10 to 80℃ (14 to 176°F)
In water10 to 30℃ 
(75 to 86°F)
10 to 40℃ 
(75 to 104°F)
10 to 30℃ (75 to 86°F)
Other parts than aboveIn air10 to 40℃ (75 to 104°F)-10 to 50℃ (14 to 122°F)
Operating atmospheric pressureInsertion tubeIn air / water1013hPa1013 to 1165hPa
Other parts than aboveIn air1013hPa1013hPa
Liquid resistance 
(against machine oil, 
light oil and 5% saline)
  
WaterproofInsertion tube 
Drip-proofControl section 

Special Feature Fiberscopes

Special Feature Fiberscopes

 

IF5D4X1/ IF8D5X1 Fiberscope Features and Functions
 IF5D4X1IF8D5X1
Outer diameterφ5.0mmφ8.4mm
Effective length770mm 
1,200mmIF5D4X1-14 
2,280mm 
3,000mm IF8D5X1-30
Distal end length13.1mm21.1mm
Field of view49°40°
Direction of viewDirect viewing (Convertible to side viewing using optical adapter)Direct viewing
Depth of field (Fixed focus)5 to 50mm30 to ∞mm
Illumination systemLight guide system 
Bending sectionAngulation rangeUp-Down 120°Up-Down 120°, Right-Left 100°
Light guide cable length2,000mm1,000mm
IF5D4X1-14/ IF8D5X-30 Fiberscope Operating Environments
 IF5D4X1-14IF8D5X-30
Operating temperturesInsertion tubeIn air-10 to 80 ℃ (14 to 176°F )-10 to 80 ℃ (14 to 176°F )
In water--
Other parts than aboveIn air-10 to 50 ℃(14 to 122°F )-10 to 50 ℃(14 to 122°F )
Operating atmospheric pressureInsertion tubeIn air/ water1013hPa1013hPa
Other parts than aboveIn air1013hPa1013hPa
Liquid resistance (against machine oil, light oil and 5% saline) 
WaterproofInsertion tube
Drip-proofControl section 
Industrial Endoscopes General OverviewEnglish - 3.0 MB
Rendered in 0.0156 sec