Βαθμονομήσεις

Η εταιρεία μας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για την βαθμονομήση συστημάτων και καρτών Ακουστικής εκπομπής (ΑΕ), καθώς και την επιβεβαίωση της σωστής λειτουργίας (Verification) των παχυμέτρων (Thickness Gauges) και των Ανιχνευτών Ατελειών (Flaw Detectors) υπερήχου.

Επίσης παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη των προϊόντων των εταιρειών που αντιπροσωπεύει (PAC,Olympus, Zetec, Magnaflux), τόσο για την επισκευή τους όσο και την βαθμονόμηση των οργάνων, σε συνεργασία πάντα με τους οίκους και τα εργοστάσια κατασκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Rendered in 0.0426 sec