Πομποί-Δέκτες

Οι πομποί-δέκτες βελτιώνουν τον αυτόματο έλεγχο με ευρυζωνική αρνητική διέγερση ακίδων και υψηλών διεισδυτικών υλικών, κατάλληλα για χειροκίνητα συστήματα ελέγχου καθώς και ελέγχων που βασίζονται σε υπολογιστή.

Οι πομποί-δέκτες της Olympus Panametrics, χρησιμοποιούνται σε συστήματα βασισμένα σε υπολογιστή με σκοπό τον αυτόματο έλεγχο, εφαρμογών δοκιμών με υπερήχους που απαιτούν υψηλής διείσδυσης υλικά και πολύ χαμηλού θορύβου υπερηχητικά σήματα.

Olympus 5058PR

Olympus - 5660B

The 5058PR High Voltage ultrasonic pulser-receiver is designed especially for test and measurement applications in sound-attenuating mediums. The pulser section can deliver up to 900 volts in an impulse type excitation pulse to appropriate low frequency transducers.

Olympus 5072PR

Olympus - 5660BThe 5072PR manually controlled ultrasonic pulser-receiver is for both conventional and high frequency applications. 35 MHz (-3 dB) bandwidth and spike pulser is ideal for general testing. Optimal broadband excitation resulting in superior time domain recovery especially between 15-30 MHz.

Olympus 5073PR

Olympus - 5660BThe 5073PR manually controlled ultrasonic pulser-receiver is for both conventional and high frequency applications. 75 MHz (-3 dB) bandwidth with fast rise time spike pulser extends performance for work with 50 MHz transducers in applications that challenge limits in axial and near surface resolution.

Olympus 5077PR

Olympus - 5660BThe 5077PR manually controlled ultrasonic pulser-receiver with 35 MHz (-3 dB) bandwidth and square wave pulser-receiver is ideal for maximizing response in scattering materials. The square wave pulser is particularly advantageous when testing with transducers of 10 MHz or lower.

Olympus 5660B

Olympus - 5660BThe 5660B ultrasonic preamplifier for use with ultrasonic flaw detection, thickness gaging, and acoustic emission instrumentation provides very low noise amplification of ultrasonic signals. Some features include: 20 kHz to 2 MHz bandwidth, 40 dB and 60 dB selectable voltage gain.

Olympus 5660C

Olympus 5660C The 5660C ultrasonic preamplifier for use with ultrasonic flaw detection, thickness gaging, and acoustic emission instrumentation provides very low noise amplification of ultrasonic signals. Some features include: 500 Hz to 2 MHz bandwidth, 40 dB and 60 dB selectable voltage gain.

Olympus 5662

Olympus - 5662The 5662 ultrasonic preamplifier for use with ultrasonic flaw detection, thickness gaging, and acoustic emission instrumentation provides very low noise amplification of ultrasonic signals. Some features include: 50 kHz to 2 MHz bandwidth, 34 dB and 54 dB selectable voltage gain.

Olympus 5670

Olympus 5670The 5670 ultrasonic preamplifier for use with ultrasonic flaw detection, thickness gaging, and acoustic emission instrumentation provides very low noise amplification of ultrasonic signals. Some features include: 50 kHz to 10 MHz bandwidth, 40 dB voltage gain.

Olympus 5676

Olympus - 5676The 5676 ultrasonic preamplifier for use with ultrasonic flaw detection, thickness gaging, and acoustic emission instrumentation provides very low noise amplification of ultrasonic signals. Some features include: 50 kHz to 20 MHz bandwidth, 40 dB voltage gain.

Olympus 5678

Olympus 5678The 5678 ultrasonic preamplifier for use with ultrasonic flaw detection, thickness gaging, and acoustic emission instrumentation provides very low noise amplification of ultrasonic signals. Some features include: 200 kHz to 40 MHz bandwidth, 40 dB voltage gain.

Olympus 5682

Olympus - 5682The 5682 ultrasonic preamplifier provides low noise 30 dB amplification of ultrasonic signals ranging from 500 KHz to 25 MHz. The preamplifier, housed in a rugged splash-proof enclosure, is very small and lightweight making it ideally suited for remote applications.

Rendered in 0.0418 sec